SKU:
blv1010

Hoover Senior Ranger Vacuum Cleaner Agitator V5 Drive Belt Pack Of 2 652 652A 652C 652E U4002 U4003 U4014 U4034 U4046 U4058 U4064 U4082

Our price:

£3.95
Estimated shipping (UK): 
£2.99

Hoover Senior Ranger Vacuum Cleaner Brushroll Agitator Rubber Belt Code V5

HOOVER 652 652A 652C 652E U4002 U4003 U4014 U4034 U4046 U4058 U4064 U4082 U4122 U4124 U4147 U4186 U4268 U4274 U4296 U4298 U4302 C1300 C1310

Pack Of 2 V5 Rubber Belts